PELAJARAN ROHANI DARI YESUS YANG MENAMPAKKAN DIRI PDF Print E-mail
Written by Peter Yoksan   
Saturday, 06 August 2011 16:47

Ringkasan Khotbah 17 Mei Tahun TUHAN 2009


PELAJARAN ROHANI DARI YESUS YANG MENAMPAKKAN DIRI

Text: Lukas 24:13-32

Pengkhotbah: GI Peter Yoksan

 

Pelajaran rohani yang didapatkan oleh dua orang murid yang berjalan ke Emaus bersama Yesus yang menampakkan diri adalah bahwa Yesus mengajarkan mereka tentang nubuat mengenai diriNya yang dicatat di dalam Perjanjian Lama yang dikelompokan di dalam tiga kelompok besar yaitu: TANAK (TAurat = 5 Kitab Taurat; NAbiim = 8 Kitab Para Nabi dan Ketubim = 11 Kitab Tulisan.  


A.
    
Lima Kitab Taurat

1.      Keturunan perempuan (Kej. 1:15) digenapi di Gal. 4:4.

2.      Keturunan Abraham (Kej. 12:3) digenapi di Mat. 1:1.

3.      Keturunan Ishak (Kej. 17:19) digenapi di Mat. 1:2.

4.      Keturunan Yakub/Israel (Bil. 24:17) digenapi di Mat. 1:2.

5.      Keturunan Yehuda (Kej. 49:10) digenapi di Mat. 1:3.


B.
    
Kitab Para Nabi

1.      Keturuan Daud (II Sam. 7:12-13) digenapi di Mat. 1:1.

2.      Akan lahir dari gadis perawan Maria (Yes. 7:14) digenapi di Mat. 1:23.

3.      Akan lahir di Bethlehem (Mikha 5:2) digenapi di Luk. 2:4.

4.      Tentang pembunuhan bayi oelh Herodes (Yer. 31:5) digenapi di Mat. 2:16-18.

5.      Akan mengungsi ke Mesir (Hosea 11:1) digenapi di Mat. 2:14.

6.      JalanNya akan dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis (Yes. 40:3-5) digenapi di Luk. 3:3-6.

7.      Akan melayani di daerah Galilea (Yes. 9:1) digenapi di Mat. 4:13-16.

8.      Akan masuk ke Yerusalem dengan kedelai (Zak. 9:9) digenapi di Mar. 11:11.

9.      Akan dijual dengan harga seorang budak  30 keping perak (Zak.11:12) digenapi Mat. 26:14.

10.  Tangan dan kaki Yesus akan dipaku di salib (Zak. 12:10) digenapi di Yoh.  20:27.

11.  Akan dituduh dengan semua tuduhan palsu tapi Ia diam seperti anak domba (Yes. 53:17) digenapi di Mark. 15:4-5.

12.  Akan mati menerima murka Allah menggantikan dosa kita  (Yes. 53:5) digenapi Roma 5:6.

13.  Akan disalibkan bersama para penyamun (Yes. 53:12) digenapi di Mark. 15:27.

14.  Akan dikubur di dalam kubur orang kaya (Yes. 53:9) digenapi di Mat. 27:57-60.


C.
    
Kitab Tulisan/Puisi/Syair yaitu diwakili oleh Mazmur

1.      Diproklamasikan oleh Allah Bapa sebagai Allah Putra (Maz. 2:7) digenapi di Mat. 3:17.

2.      Dipuji oleh kaum bayi (Maz. 8:2) digenapi di Mat. 21:15.

3.      Dikhianti oleh teman dekat (Maz. 41:9) digenapi di Luk. 22:47.

4.      Diejek dan dihina (Maz. 22:7) digenapi di Luk. 22:35.

5.      PakaianNya akan diundi (Maz. 22:17) digenapi di Mat. 27:35.

6.      PerkataanNya di salib “Eloi, Eloi Lama Sabaktani (Maz. 22:1) digenapi di Mat. 27:46.

7.      TulangNya yang tiada patah (Maz. 34:20) digenapi di Yoh. 19:33.

8.      Dituduh dengan saksi-saksi palsu (Maz. 35:11) digenapi di Mark. 14:57.

9.      Akan berbicara dengan perumpamaan (Maz. 78:2-4) digenapi di Mat. 13:34.

10.  Akan berdoa untuk musuh-musuhNya (Maz. 109:4) digenapi di Luk. 23:34.

11.  Adalah Imam Besar menurut peraturan Melkisedek (Maz. 110:4) digenapi di Ibr. 5:5.


Diringkas oleh PMJ

 

 
Share